RS Components

RS Components

RS – Components – 2017

Vi flyttet rs components kontorer fra Berger inn til nye lokaler i sentrale Oslo.
I tilegg hjulpet vi dem å kvitte seg med møbler og div som skulle skiftes ut.