Datek

Datek

Datek 2017

Vi flyttet ca 30 arbeidsplasser, Kantinen, dem sitt lager, verksted og arkiv.